مطالب سرشیر

شبنم نظیف؛

بهترین آرایشگر عروس ایران

بهترین آرایشگر عروس ایران

آمار جهانی کرونا ثبت ۷۳ فوتی طی شبانه روز گذشته

آمار جهانی کرونا ثبت ۷۳ فوتی طی شبانه روز گذشته

آمار جهانی کرونا ثبت بیش از 6000 مبتلاشدن و 60 فوتی جدید در روز گذشته

آمار جهانی کرونا ثبت بیش از 6000 مبتلاشدن و 60 فوتی جدید در روز گذشته
مطالعات نشان می دهد؛

رژیم غذایی آتلانتیک در جلوگیری از سندرم متابولیک موثر است

رژیم غذایی آتلانتیک در جلوگیری از سندرم متابولیک موثر است

رتبه بندی بیمارستانها برای پذیرش بیماران خارجی

رتبه بندی بیمارستانها برای پذیرش بیماران خارجی

اختلال استرس بعد از سانحه چگونه یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟

اختلال استرس بعد از سانحه چگونه یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؟
گزارش جدید محققان؛

بسته بندی فست فود باعث انتقال مواد سمی به زنان آبستن می شود

بسته بندی فست فود باعث انتقال مواد سمی به زنان آبستن می شود

طوفان های بی سابقه در کالیفرنیا منجر به افزایش عفونت های قارچی مرگبار شد

طوفان های بی سابقه در کالیفرنیا منجر به افزایش عفونت های قارچی مرگبار شد
كارشناس تغذیه عنوان كرد؛

کره و خامه جزو گروه لبنیات نیستند

کره و خامه جزو گروه لبنیات نیستند

دکتر بهمن شریفی کاندیدای مجلس دوازدهم

دکتر بهمن شریفی کاندیدای مجلس دوازدهم
سرشیر خامه
سرشیر خامه
سرشیر