مطالب سرشیر


نکاتی که حجاج مبتلا به بیماریهای قلبی باید به آن توجه کنند

نکاتی که حجاج مبتلا به بیماریهای قلبی باید به آن توجه کنند

آخرین وضعیت کرونا در کشور

آخرین وضعیت کرونا در کشور

واکنش القاصی نسبت به انتشار نامه در رابطه با ایمنی بیمارستانی در تهران

واکنش القاصی نسبت به انتشار نامه در رابطه با ایمنی بیمارستانی در تهران

ایران در رتبه سوم عقرب زدگی در جهان

ایران در رتبه سوم عقرب زدگی در جهان

احتمال شیوع سرخک در ژاپن

احتمال شیوع سرخک در ژاپن

داروهای ارسالی هلال احمر برای حجاج ایرانی به مدینه رسید

داروهای ارسالی هلال احمر برای حجاج ایرانی به مدینه رسید

کارت جان آفرین

کارت جان آفرین

تهیه و ترجمه مدارک لازم برندگان لاتاری

تهیه و ترجمه مدارک لازم برندگان لاتاری

محیط چالش برانگیز یکی از دلیلهای مهم بروز چاقی

محیط چالش برانگیز یکی از دلیلهای مهم بروز چاقی
معاون وزارت بهداشت اعلام كرد

پیگیری طراحی سامانه در رابطه با اهداکنندگان اسپرم و تخمک توسط وزارت بهداشت

پیگیری طراحی سامانه در رابطه با اهداکنندگان اسپرم و تخمک توسط وزارت بهداشت
سرشیر خامه
سرشیر خامه
سرشیر