آرشیو مطالب : فشار خون


افزایش ریسك بیماریهای قلبی در كودكان بر اثر آلودگی هوا

افزایش ریسك بیماریهای قلبی در كودكان بر اثر آلودگی هوا

برای درمان و پیش گیری از فشار خون بالا چه حركات ورزشی انجام دهیم؟

برای درمان و پیش گیری از فشار خون بالا چه حركات ورزشی انجام دهیم؟
یك متخصص تغذیه عنوان كرد؛

چقدر با خواص میوه بهشتی آشنا هستیم

چقدر با خواص میوه بهشتی آشنا هستیم

سیگاری ها میزبان خوبی برای كرونا هستند

سیگاری ها میزبان خوبی برای كرونا هستند

بیماری مزمن كلیوی عامل مرگ سالانه بیشتر از یك میلیون نفر در جهان

بیماری مزمن كلیوی عامل مرگ سالانه بیشتر از یك میلیون نفر در جهان

تأثیر منفی دیابت در حاملگی بر سلامت قلب كودك

تأثیر منفی دیابت در حاملگی بر سلامت قلب كودك

تاثیر سیگارهای الكترونیكی بر سلامت قلب

تاثیر سیگارهای الكترونیكی بر سلامت قلب
نتایج یك مطالعه در آمریكا نشان داد

دیابت، فشار خون بالا و آسم پیامد ناامنی غذایی

دیابت، فشار خون بالا و آسم پیامد ناامنی غذایی
پژوهشگران دریافتند؛

تاثیر مصرف زیاد نمك بر مبتلا شدن به سرطان معده

تاثیر مصرف زیاد نمك بر مبتلا شدن به سرطان معده

سفارش های دارویی در مسافرت

سفارش های دارویی در مسافرت
سرشیر خامه
سرشیر خامه
سرشیر