مطالب سرشیر

مطالعات نشان می دهد؛

ویتامین D به مقابله با بیماری های التهابی كمك نمی كند

ویتامین D به مقابله با بیماری های التهابی كمك نمی كند
در گزارش سرشیر عنوان شد؛

بازار مكمل های غذایی را ملتهب نكنید

بازار مكمل های غذایی را ملتهب نكنید
محققان استرالیایی می گویند؛

تأثیر گران ترین ادویه جهان در كاهش افسردگی

تأثیر گران ترین ادویه جهان در كاهش افسردگی
در گفت وگو با سرشیر اعلام شد

آغاز موج آنفلوانزا از دو هفته گذشته

آغاز موج آنفلوانزا از دو هفته گذشته

بارسنتر پیشگام در ارائه خدمات باربری

بارسنتر پیشگام در ارائه خدمات باربری

پوشش بیمه ای خدمات درمانی بیماران دیستروفی عضلانی

پوشش بیمه ای خدمات درمانی بیماران دیستروفی عضلانی
یك دكترای تغذیه عنوان كرد؛

سرعت بیماری های ناشی از تغذیه ناسالم در حال افزایش می باشد

سرعت بیماری های ناشی از تغذیه ناسالم در حال افزایش می باشد
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت:

مردم علایم سكته مغزی را جدی بگیرند

مردم علایم سكته مغزی را جدی بگیرند
زالی عنوان كرد؛

خطر سرطان زایی نمك

خطر سرطان زایی نمك
پژوهشگران آمریكایی:

گوگل پزشك نیست!

گوگل پزشك نیست!
سرشیر خامه
سرشیر خامه
سرشیر